Pædagogiske principper og værdier

Det er vores mål, at skabe et miljø, der er præget af glæde og trivsel. Vi ønsker at skabe og styrke relationer, fællesskab og venskaber børnene imellem gennem kommunikation, leg og anden kreativ udfoldelse.

Den røde tråd i al vores pædagogiske arbejde er kontakt og kommunikation. Vi tror på, at alle børn har et kommunikativt beredskab. Vi forsøger at give det enkelte barn mulighed for at udnytte sine kommunikative potentialer, så det i videst mulig omfang kan:

* Få indflydelse på eget liv.

* Blive aktiv medspiller i eget liv.

* Blive i stand til at påvirke sine omgivelser og træffe valg.

Vi vægter et åbent og konstruktivt forældresamarbejde, hvor kommunikation og løbende udveksling af erfaringer, oplevelser og forventninger på fokus gr. møder, skal sikre barnets trivsel og udvikling.

For at få en så kvalificeret indsats som muligt for det enkelte barn, arbejder vi ud fra Den tværfaglige model.  Det vil sige, at alle relevante faggrupper byder ind, i forhold til aktuelle problemstillinger og opstillede mål.

 For at sikre medarbejdernes personlige og faglige udvikling, prioriterer vi efteruddannelse og intern kompetenceudvikling, samt tid til dialog og refleksion over pædagogiske emner.

Der arbejdes ud fra værdibaseret og synlig ledelse.   I børnehaven arbejder personalet i 2 teams. Teamstrukturen er med til at kvalificere de pædagogiske overvejelser omkring børnene, og understøtter refleksionen over egen praksis. 

Pædagogik og metoder.

I Nørrehus arbejder vi ud fra individuelle handleplaner, handleplanerne udarbejdes i et tværfagligt samarbejde mellem forældre, fys- og ergoterapeut, psykologer, kommunikationsvejledere, og koordinerende pædagog. Personalet udarbejder ligeledes DPU (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse) for at kunne finde barnets zone for nærmeste udvikling. 

 I Nørrehus ligger vi meget vægt på at det enkelte barn har et kommunikativt beredskab dvs. at vi har uddannet 2 IKT vejledere til at understøtte børnenes kommunikative processer med hjælp fra teknologien. De samarbejder tæt sammen med den koordinerende pædagog, om tilrettelæggelse af de tiltag det enkelte barn har brug for og profitere af.

I Nørrehus arbejder vi med stimulation af sanserne og tager udgangspunkt i Snoezel tankegangen. Vi har et sanserum , som er indrettet således at rummet appellere til sanseoplevelser med lys, lyd og farver.