IKT- information- kommunikation- teknologi

Teknologi er ikke et mål i sig selv, men et middel med nærmest ubegrænset potentiale, til at opnå udvikling igennem læring og selvstændighed.

Vores mål med brug af IKT i Nørrehus er at det bliver en naturlig del af børnenes hverdag og medarbejderens praksis.  Gennem løbende og individuelle justeringer, sikrer IKT vejlederne at de digitale platforme fungere bedst mulig, både i forhold til leg, men også som kommunikativ redskab for de børn, som er udfordret sproglig og motorisk.

Et andet formål med anvendelse af IKT er, at give børnene adgang til elektronisk baseret læring og underholdning. Børnene har alle forskellige forudsætninger for at bruge de digitale redskaber og derfor, går IKT vejlederne på jagt efter lige netop de tiltag, der kan være med til at udvikle det enkelte barns kompetencer, eller give barnet en kommunikativ platform.

I Nørrehus har vi 2 uddannede IKT vejledere der i samarbejde med det øvrige personale, tilrettelægger brugen af IT for det enkelte barn, således at det er en individuel vurdering af hvilke tiltag, det enkelte barn har brug for og glæde af.