Sansestimulation i Nørrehus

I Nørrehus arbejder vi ud fra Snoezeltanken.

Ordet ” snoezel” er en sammenskrivning af to hollandske ord, ” snuffelen” og ”dozelen”, disse ord oversættes til ”snuse” og ”døse”.  Snoezel tanken er opstået og udviklet i Holland. Udgangspunktet med tanken er, at give mennesker med nedsat funktionsevne mulighed for at få positive sansemæssige oplevelser.

Det unikke i snoezel er den ro og harmoni man kan skabe med lyd, lys, dufte og farver.

I vores snoezelrum er der i kraft af teknik, mulighed for at skabe en kontrolleret sansemæssig påvirkning. Dvs. at mængden af stimuli tilpasses det enkelte barn og samtidig skærmes barnet for udefra kommende sanseindtryk. Dette styrker forudsætningen for at børnene kan rette deres opmærksomhed og interessen mod de forskellige effekter, som giver dem en oplevelse af udforskning eller afslapning. Her er der fokus på relationen mellem børnene, eller barn og pædagog.